MILJÖKONSULT

Specialister inom hållbarhet

Våra miljöprojekt

Energi

Vi har erfarenhet av bland annat 4:e generationens fjärrvärme samt återbruk av spillenergi 

Avfallshantering

Utveckling samt produktion av nya produkter inom avfallshantering.

Utvecklingsprojekt

Tillverkningsprocesser, miljömålsarbete och cirkulära affärsmodeller 

SSV Miljökonsult

SSV Miljökonsult är ditt stöd i utredning och genomförandet av olika miljörelaterade projekt. Stora som små – din framgång är vår framtid.

 

Vi arbetar både nationellt och internationellt med miljörelaterade utvecklingsprojekt. Med en lång erfarenhet av EU finansierade utvecklingsprojekt inom energi och hållbara produkter såväl som nationell tillståndsprövning och förberedande utredningsarbete.

 

Investeringar i miljöutveckling, cirkulära system och resurseffektiva lösningar ger ett hållbart företagande.

uppdrag och produkter

  • Utveckling av biogasanläggningar
  • Nya spånskivor av återvunnet trä
  • Lågtempererade fjärrvärmesystem
  • Avfallsminimering och avfallssorteringssystem
  • Nya applikationer för biologiskt nedbrytbara material
  • Vattenbesparande processer
  • Myndighetskontakter
  • Ansökningar och tillståndsprövningar

Energi

SSV Miljökonsult är en partner i olika energiprojekt i syfte att förbättra, förnya och utveckla metoder och tekniker. Utveckling av 4:e generationens fjärrvärme, förbättrade processer för att minska energibehov och inte minst återbruk av spillenergi är exempel på insatser de senaste åren.

Avfall

SSV Miljökonsult har under lång tid varit en partner i många avfallsreducerande utvecklingsprojekt inom området industri- och hushållsavfall. Kartläggning av konsumentbeteenden, produktion av nya produkter från återbrukat material samt utveckling av biobaserade produkter som ersätter behovet av fossila ämnen, är några exempel.

Utvecklingsprojekt

SSV Miljökonsult är en partner i olika utvecklingsprojekt inom området hållbarhet. Optimering av tillverkningsprocesser, miljömålsarbete samt återbruk och cirkulära affärsmodeller är några exempel av genomförda och pågående projekt, i vilka SSV Miljökonsult är en partner.

Vår arbetserfarenhet

Miljökonsult
Myndighetskontakter
Miljöutredning
Hållbarhetsprojekt
EU-projekt
Projektledning
Tillståndsansökan
Tillståndsanmälan
Vägledning
Rådgivning
Cirkulär ekonomi
Avfallsreduktion
Innovationsprojekt
Utvecklingsprojekt
Fjärrvärme
Biogas