Svensk skogsvård & Miljökonsult

Svensk skogsvård & Miljökonsult är ett konsultbolag som bedriver verksamhet inom områdena miljö och hållbarhet samt inom markentreprenad.

om oss

Miljökonsult

SSV-Miljökonsult bedriver verksamhet inom området miljö och hållbarhet. Från utrednings- och utvecklingsarbete inom miljö och hållbarhetsslösningar till anmälningar om ändring inom befintliga miljötillstånd. SSV-Miljökonsult bedriver även verksamhet inom området markentreprenad för kunder som behöver en skräddarsydd lösning.

Vad vi är specialister

MILJÖKONSULTING

Vi har en gedigen erfarenhet av EU-projekt, miljöutredningar, innovationsprojekt och mycket mer. Läs mer om vad vi gör inom miljö och hållbarhet här!

markentreprenad

MARKENTREPRENAD

Grävning för pool, grundläggning och installation av enskilda avlopp samt stängslingsarbeten för hästföretag. Läs mer om vad vi gör inom markentreprenad här!

Vår erfarenhet

Miljökonsult
Myndighetskontakter
Miljöutredning
Hållbarhetsprojekt
EU-projekt
Projektledning
Tillståndsansökan
Tillståndsanmälan
Vägledning
Rådgivning
Cirkulär ekonomi
Avfallsreduktion
Innovationsprojekt
Utvecklingsprojekt
Fjärrvärme
Biogas