Svensk skogsvård & Miljökonsult

SSV Miljökonsult är ett bolag som bedriver verksamhet inom markentreprenad och som specialiserat sig på arbeten för hästföretag

om oss

Miljökonsult

SSV-Miljökonsult bedriver verksamhet inom området markentreprenad för kunder som behöver en skräddarsydd lösning. 

Vad vi är specialister

markentreprenad

MARKENTREPRENAD

Grävning för pool, grundläggning och installation av enskilda avlopp samt stängslingsarbeten för hästföretag. Läs mer om vad vi gör inom markentreprenad här!

Vår erfarenhet

Miljökonsult
Myndighetskontakter
Miljöutredning
Hållbarhetsprojekt
EU-projekt
Projektledning
Tillståndsansökan
Tillståndsanmälan
Vägledning
Rådgivning
Cirkulär ekonomi
Avfallsreduktion
Innovationsprojekt
Utvecklingsprojekt
Fjärrvärme
Biogas